Menu

Hemel op Mars klaart op, nog geen teken van Oppy

10/09/2018 - Mars, Rovers & Landers, Ruimtevaart
Hemel op Mars klaart op, nog geen teken van Oppy

De zandstorm op Mars, die sinds Mei begon en zowat de hele planeet bedekt, is eindelijk gaan liggen en de hemel klaart op. De zandstorm legde de activiteiten van Marsrover Opportunity stop. De rover heeft zonlicht nodig om zijn batterijen op te laden. De zandstorm blokkeerde het zonlicht waardoor de batterijen niet konden opgeladen worden. 

Wetenschappers achter de rover geloven dat binnenkort de rover vanzelf zal wakker worden zodra de zonnepanelen wat zon hebben opgevangen. Het team zal er alles aan doen om de recovery van Oppy vlot te laten verlopen. Zo zullen ze het Deep Space Network (DSN) gebruiken om te communiceren met de rover.

Het laatste bericht van Oppy naar Aarde dateert van 10 juni 2018. Sindsdien is de rover stil. Ook over de staat waarin de rover zich bevind is niets bekend. Wetenschappers gebruiken de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) die rond Mars cirkelt om de rover te observeren. Wetenschappers geloven dat Oppy zal wakker worden maar houden er ook rekening mee dat het lange zwijgen een fout heeft veroorzaakt (zie bericht “Oppy’s recovery”).

Ook als Oppy wakker wordt is er nog geen zekerheid dat hij opnieuw operationeel kan zijn. De storm kan schade toegebracht hebben aan de batterijen waardoor deze capaciteit hebben verloren en niet meer volledig operationeel kunnen zijn. De rover heeft namelijk volledig geladen batterijen nodig om zelf volledig operationeel te kunnen zijn.

Opportunity zelf heeft al heel wat uitdadingen overwonnen. Oppy zit ver over zijn garantieperiode heen. De inmiddels 15 jaar oude rover werd, samen zijn zijn broer Spirit, in 2003 gelanceerd. Beide rovers werden gebouwd voor een missie van 90 dagen. Spirit heeft het 20 keer langer uitgehouden, Opportunity doet het 60 keer langer. Beide rovers werden gemaakt om een afstand af te leggen van 900 meter, Oppy heeft ondertussen 45 kilometer op zijn teller staan. Wetenschappers hopen dat de storm een zoveelste hobbel is in de Martiaanse weg. 

Wetenschappers hebben bij het zwijgen van de rover dagelijks “geluisterd” naar een signaal van de rover.