Menu

Curiosity doet aan zwaartekrachtmetingen

20/02/2019 - Exploratie, Mars, MSL Curiosity, Rovers & Landers
Curiosity doet aan zwaartekrachtmetingen

Wetenschappers hebben slim gebruikt gemaakt van niet-wetenschappelijke gegevens de Marsrover MSL Curiosity. Het team heeft de dichtheid kunnen bepalen van bodemgesteenten in de krater Gale, de locatie waar de rover zich bevind.

Uit die gegevens blijkt dat de gesteenten relatief poreus zijn en minder hard zijn samengeperst dan werd gedacht. Wetenschappers hebben gebruikt gemaakt van de versnellingsgegevens van de rover. Curiosity beschikt over sensoren die de versnelling meet, ze bepalen de oriëntatie en beweging van de rover. Dezelfde sensor zit ook in smartphones, alleen is de sensor van Curiosity veel nauwkeuriger. Wanneer de rover stilstaat meten de sensoren ook de sterkte van de zwaartekracht op die locatie. Zo heeft het team van wetenschappers de versnellingsgegevens gebruikt om op meer dan 700 punten op het traject van de Marsrover de sterkte van het zwaartekrachtsveld te bepalen.

Toen Curiosity de berg Mount Sharp begon te beklimmen, trok de berg ook aan de rover. Uit de resultaten blijkt alleen niet zo hard als eerst werd gedacht. Dit betekent dat de onderste lagen van Mount Sharp verrassend poreus zijn, terwijl er aanwijzingen zijn dat ze ooit onder een laag sediment hebben gelegen. Wetenschappers menen dat de Gale-krater ooit volledig gevuld was met sediment dat door wind en water is aangevoerd. Als dat zo was, dan zou de laag sediment zo’n vijf kilometer dik zijn geweest, even hoog als Mount Sharp. Ook zou dan het gesteente in de krater veel steviger zijn samengeperst en een grotere dichtheid hebben dan het nieuwe onderzoek suggereert.

Wetenschappers vermoeden nu dat de Gale-krater niet volledig met sentiment gevuld was, en dat de top van Mount Sharp bestaat uit geërodeerd bodemmateriaal dat door valwinden naar het centrum van de krater is geblazen.