Menu

InSight is begonnen met boringen op Mars

07/03/2019 - Exploratie, Mars, Rovers & Landers
InSight is begonnen met boringen op Mars

Eind februari 2019 is de zogenaamde “mol” van Marslander InSight begonnen met zichzelf in de grond te hameren. Het loopt echter niet van een leien dakje: tot twee keer toe lag er een steen in de weg. Vier uur en 4000 hamerslagen later had de mol een diepte bereikt van enkele tientallen centimeters. Het doel licht op drie tot vijf meter.

Het hameren is een tijdrovend proces. Test op Aarde lieten zien dat het staafvormige instrument zich een baan kan maken langs kleine stenen door zich een klein beetje te kantelen. Na vier uur hameren heeft de mol zo’n drie dagen nodig om af te koelen.

De mol wordt aangestuurd door een Duits team (DLR). Zij gaan één van de komende dagen nog eens vier uur hameren. Als daaruit blijkt dat het proces niet verloopt zoals verwacht, gaan ze het hameren pauzeren en de situatie analyseren en uitkijken naar een nieuwe strategie. Als de Marsbodem een beetje meewerkt kan de mol drie tot vijf meter bereiken in enkele weken.

Achter de mol hangt een vijf meter lange kabel die voorzien is van warmtesensoren. Daarmee zal het temperatuurverloop met de diepte worden gemeten. Op die manier kan men de warmtestroom uit de Marsbodem bepalen.