Menu

Mars beschikte ooit over een grondwaterstelsel

18/03/2019 - Mars
Mars beschikte ooit over een  grondwaterstelsel

Dankzij aanwijzingen die de Europese ruimtesonde Mars Express heeft gevonden weten we nu dat Mars ooit over een omvangrijk grondwaterstelsel beschikte. Een stelsel dat ondergrond was verbonden met meren die diep onder het oppervlak van Mars lagen. Sommige meren bevatten mogelijk mineralen die cruciaal zijn voor het bestaan van leven.

Op het oppervlak zijn talrijke structuren te zien die vermoedelijk door stromend water zijn ontstaan. Mars Express heeft ook een mogelijke ondergrondse waterreservoir onder de zuidpool van de planeet ontdekt. Het reservoir en de andere meren zijn waarschijnlijk een overblijfsel uit een tijd dat Mars een natter klimaat kende.

De Universiteit van Utrecht heeft onderzoek gedaan naar 24 diepe, omsloten kraters op het noordelijk halfrond van Mars. De bodem van deze kraters zouden ongeveer op vier kilometer onder de (fictieve) zeespiegel liggen van de planeet. Op die diepte werden structuren gevonden die alleen door de aanwezigheid van water zijn kunnen ontstaan. De ontdekte structuren (geulen, valleien, donkere delta’s, …) wijzen erop dat er in de kraters lang geleden water heeft gestaan en gestroomd. Aan de kraterranden kunnen we zien tot waar het water vroeger heeft gestaan (donkere delta’s en waaiervormig sediment).

Wetenschappers vermoeden dat er drie tot vier miljard geleden oceanen hebben bestaan op Mars, en dat die oceanen in verbinding hebben gestaan met het ondergrond waterstelsel dat zich over de hele planeet uitstrekt. In vijf kraters zijn er ook mineralen aangetroffen die een belangrijke rol (op Aarde) spelen in het ontstaan van leven. Het gaat hierbij om diverse soorten klei, carbonaten en silicaten. Of er ooit daadwerkelijk leven is geweest op Mars is nog onduidelijk.