Menu

Manen van Jupiter

16/04/2018 - Jupiter, Maan

In 1610 ontdekte Galileo Galilei vier manen om Jupiter, die later Europa, Io, Callisto en Ganymedes werden genoemd. Meer dan 282 jaar daarna werd een vijfde maan, Amalthea, ontdekt. Dankzij de sonde Galileo weten we zeker dat er zo’n 63 manen aanwezig zijn, maar de vier Galileïsche manen (zo genoemd omdat ze ontdekt zijn door Galileo Galilei) blijven het interessants.