Menu

Atmosfeer van Mercurius

10/12/2017 - Mercurius

Van een atmosfeer is vrijwel geen spraken op Mercurius. Wetenschappers spreken eerder van een exosfeer. Dit is de buitenste laag van de aardatmosfeer waar moleculen genoeg snelheid hebben om aan de zwaartekracht te kunnen ontsnappen en zo de ruimte kunnen invliegen. Op Mercurius is de hele atmosfeer net zo als de exosfeer van de Aarde. De Mariner 10 ontdekte tijdens het onderzoeken van de planeet dat de exosfeer bestaat uit waterstofgas, helium en zuurstofgas. Later in 1980 werd ook nog kalium en natrium ontdekt.