Menu

20 jaar zoeken naar NEO’s

02/08/2018 - Aarde, Kometen, Kuiperbelt, Meteoren, Planetoïden
20 jaar zoeken naar NEO’s

NASA’s center voor Near-Earth Objects gaat zijn derde decennia in. Op 11 maart 1998 deden astronomen een onheilspellende ontdekking. Nieuwe gegevens uit onderzoek van de asteroïde 1997 XF11 laten zien dat het één kilometer lange object in 2028 zou kunnen inslaan op Aarde. Het nieuws lekte al snel uit naar de media die op hun beurt niet goed wisten wat er gaande was. Ze benadrukten per vergissing dat de Aarde ten dode was opgeschreven.

Gelukkig bleek dat de Aarde nooit in gevaar was van object 1997 XF11. Na een grondige analyse door middel van de beschikbare asteroïde-observaties bleek de impact in 2028 nagenoeg onmogelijk. Paul Chodas die met het tegendeel afkwam was toen mede-directeur van de Solar System Dynamics group in NASA’s JPL lab, en is nu directeur van NASA’s Center voor Near-Earth Object Studies (CNEOS) bij JPL.

Near-Earth Objects (NEO’s) zijn objecten die ons zonnestelsel komen binnenvliegen en zich in een baan rond de zon nestelen, op een afstand van 195 miljoen kilometer van de zon en ongeveer op 50 miljoen kilometer van de Aarde. De chaos die NEO 1997 XF11 met zich meebracht bewees dat er nood was aan correcte communicatie met het publiek over deze objecten. In 1998 was NASA van plan om een lijst op te stellen die 90% van alle NEO’s groter dan één kilometer in de komende tien jaar. Om dit waar te maken werd beslist om een organisatie op te stellen. Zo werd in 1998 het Near-Earth Object Observationd Program geboren onder de vleugels van JPL en werd het huis voor het onderzoek naar NEO’s. In 2016 werd de naam van de organisatie veranderd naar Near-Earth Object Studies (CNEOS).

CNEOS is al 20 jaar het centrale knooppunt van NASA voor het nauwkeurig in kaart brengen van de banen van bekende NEO’s, het voorspellen van hun naderende benaderingen met onze planeet, het inschatten van hun impactkansen op onze planeet en het juist leveren van informatie aan zowel astronomen wereldwijd als aan het grote publiek.

Dankzij gefinancierde asteroïde-onderzoeken door de jaren heen is het NEO Observations Program van NASA verantwoordelijk voor meer dan 90% van de NEO’s ontdekkingen. Er zijn nu meer dan 18.000 bekende NEO’s en het ontdekkingspercentage is gemiddeld ongeveer 40 objecten per week. Hoewel het vooropgestelde doel van 1998 reeds is overschreden en er veel vooruitgang is geboekt in de afgelopen twee decennia is het werk nog niet voorbij. In 2005 werd een nieuw doel voor het NEO Observations Program opgesteld: 90% van de NEO’s vinden met een omvang van 140 meter en dit voor 2020.

Deze kleinere objecten vormen mogelijk geen dreiging van een wereldwijde catastrofe als op op Aarde vallen. Ze kunnen nog wel een regionale verwoesting veroorzaken, vooral als ze inslaan in de buurt van een grootstedelijk gebied. CNEOS blijft verbeteringen doorvoeren aan hun analysehulpmiddelen, beeld- en grafische presentatiemogelijkheden en updates van hun website om steeds snel en accuraat de juiste informatie te verschaffen over NEO’s.

Meer info over CNEOS kan je vinden op www.cneos.jpl.nasa.gov