Menu

Einde van de Aarde

19/11/2018 - Aarde, Zon
Einde van de Aarde

Het einde van de Aarde is niet hetzelfde als het einde van de mensheid. Vermoedelijk zal de mensheid eerder uitsterven. Een inslag van een komeet kan voor het einde van de mensheid zorgen (zie naar de dinosauriërs), maar wil niet per se het einde van de Aarde zeggen.

De meest waarschijnlijke oorzaak is de hypothese van de evolutie van de zon. De zon, die zorgt voor leven op aarde, zal ook zorgen voor de dood van de aarde. De zon is een ster en net als alle sterren zwelt de zon langzaam op en wordt ook warmer. In de kern van de zon vinden continue fusies plaats van waterstof en helium. Daardoor hoopt er in verloop van tijd meer helium op waardoor de zon uitzet. Over ruwweg 5 miljard jaar zullen alle waterstofatomen omgezet zijn in helium. De zon zal vervolgens opzwellen tot 250 maal zijn huidige omvang, de zon wordt een rode reus. Als gevolg hiervan zal op aarde de temperatuur drastisch stijgen waardoor de oceanen beginnen te verdampen, de hoeveelheid anorganische kooldioxide in de atmosfeer zal toenemen waardoor leven op aarde niet meer mogelijk is, mens, dieren, planeten zullen allemaal uitsterven. De binnenplaneten Venus, Mercurius en de aarde zullen uiteindelijk worden opgeslokt door de fotosfeer van de zon en vernietigd worden. Een andere theorie is dat de aarde mogelijk door de enorme kracht van de zon in een andere baan wordt geduwd. De nabijheid van de zon maakt de aarde echter onleefbaar door te hoge temperatuur. Computersimulaties laten echter zien dat de kans dat de aarde door de zon wordt opgeslokt groter is. Vermoedelijk zullen Mars en de andere planeten aan dit lot ontsnappen, maar door de enorme temperatuurstijging zal leven op Mars ook onmogelijk zijn.

Een andere mogelijke theorie is een botsing tussen de drie binnenplaneten Venus, Mercurius en de Aarde. De aantrekkingskracht tussen de planeten zal ervoor zorgen dat hun baan om de zon zal veranderen en minder voorspelbaar wordt. Simulaties laten zien dat er een kans bestaat dat de baan van Mercurius zodanig excentrisch wordt. Een mogelijk botsing met Venus, de aarde of zelfs Mars is dan niet uitgesloten.