Menu

Baan en rotatie van de Aarde

28/11/2018 - Aarde
Baan en rotatie van de Aarde

Onze planeet heeft 23 uur en 56 minuten nodig om eenmaal rond haar as te draaien. Dit komt overeen met een siderische dag. Een gewone dag (zonnedag) komt overeen met 24 uur. Omdat de Aarde, gezien van boven de Noordpool, tegen de klok in draait, lijkt het dat de sterren, planeten, zon en maan in het oosten op komt en weer ondergaan in het westen.

De Aarde draait in een licht excentrische baan rond de zon. Voor één rondgang doet de Aarde er ongeveer 365 dagen over (1 jaar). De afstand van de Aarde tot de zon is ongeveer 150 miljoen kilometer. De snelheid waarmee de Aarde rond de zon beweegt is ongeveer 29,78 kilometer per seconde. De Aarde bereikt haar perihelium (het punt dat het dichtst tegen de zon is) in januari, en haar aphelium (het punt dat het verst van de zon staat) in juli.

De rotatieas (of aardas) van de Aarde staat niet loodrecht op het baanvlak, maar heeft een inclinatie van ongeveer 23,4 graden. Daardoor veranderd ook de hoek waarmee de zon op de Aarde schijnt in de loop van het jaar. Zo ontstaan er seizoenen op Aarde. Als de Noordpool naar de zon gericht staat, zal het lijken of de zon ook hoger aan de hemel staat. Ook is de temperatuur hoger, terwijl de Noordpool weg van de zon gericht is zal de temperatuur lager zijn. Binnen de poolcirkel is de zon voor een gedeelte van het jaar helemaal niet te zien, dit wordt een Poolnacht genoemd. In de astronomie worden de seizoenen bepaald afhankelijk van de stand van de aardas ten opzichte van de zon. 

Voorbeeld van de hellende hoek van de Aarde met inkomend zonlicht.
Foto door Blueshade (Wikipedia)