Menu

MSL Curiosity, gebeurtenissen in 2012

16/04/2018 - Mars, MSL Curiosity

mysterieus materie

Op 15 augustus 2012 begon Curiosity aan een reeks van testen van zijn instrumenten. De eerste testen van de laser van de “ChemCam” van Curiosity werd uitgevoerd op een rots (N165, Coronation Rock) in de buurt van de landingsplaats. Anderzijds werden ook de mogelijke routes naar Mount Sharp onderzocht. De route naar die bestemming zou een jaar in beslag nemen. Curiosity zal tijdens dat jaar zoveel mogelijk bodemonderzoek doen, foto’s nemen, …

Na de reeks testen begon Curiosity aan zijn eerste rit op 29 augustus. Hij reed naar een locatie genaamd “Glenelg”, zo’n 400 meter ten oosten van de landingsplaats. Glenelg is een locatie waar verschillende soorten ondergrond elkaar kruisen. De reis naar Glenelg duurde zo’n twee maanden, waarna de rover een maand lang onderzoek deed in het gebied. Op zijn route naar Glenelg bestudeerde Curiosity een rots genaamd “Jake Matijevic”, benoemd naar een persoon die zeer belangrijk was in het ontwerp van de rover, maar enkele dagen na de landing overleden is. De rots was bedoeld als test voor de boor van de rover. Na onderzoek bleek de rots verschillende rijkvolle mineralen te bevatten. Later bestudeerde Curiosity ook nog een andere rots als test voor de Mars Hand Lens Imager (MAHLI) en Alpha particle X-ray spectrometer (APXS). Alsook bestudeerde de rover een stukje grond bedekt met zand. Hiervoor kon de rover zijn schep gebruiken om grondstalen te nemen.

Op 7 oktober 2012 werd er een mysterieus helder object gevonden. Na enkele close-up beelden gaan wetenschappers ervan uit dat het zou gaan om een stuk “afval” dat afkomstig zou zijn van de rover zelf. Later werden echter in het zelfde gebied nog heldere objecten gevonden die gelijkend zijn met het eerste gevonden objecten. Wetenschappers herpakken hun mening en bestempelen de objecten als “inheems materiaal van Mars”

In december 2012 bevestigde NASA dat er in een bodemonderzoek sporen zijn aangetroffen van watermoleculen, zwavel en chloor. Daarnaast zijn er ook nog sporen van zwaveldioxide, watersulfide en sulfaat gevonden. Ook werd een koolstof in het bodemonderzoek gevonden, echter de bron van koolstof in deze moleculen is onduidelijk. Een mogelijke bron kan zijn dat het instrument om bodemstalen te nemen verontreinigd is.

In oktober 2012 heeft Curiosity voor de eerste keer zijn X-Ray analysis uitgeprobeerd op Martiaanse bodem. De resultaten vertelden dat de bodem veel mineralen bevat. De bodem heeft vergelijkingen met verweerde basaltbodem van Hawaiiaanse vulkanen. Het gebruikte bodemstaal was een combinatie van fijn zand en stof aangebracht door wereldwijde stofstormen op Mars. De materialen die Curiosity heeft geanalyseerd zijn consistent met de eerste ideeën over het milieu van Mars: van nat naar droog.