Menu

MSL Curiosity, gebeurtenissen in 2014

18/04/2018 - Mars, MSL Curiosity

Beschadigde wielen van Curiosity

25 mei, Curiosity heeft een ijzeren meteoriet ontdekt. Deze werd Libanon gedoopt.

3 juni, de rover heeft een Mercuriusovergang waargenomen, wanneer de planeet Mercurius voorbij de zon trekt. Dit is de eerste keer dat een overgang werd gezien vanaf een andere planeet.

24 juni, de rover voltooide een Mars-jaar (dit is gelijk aan 687 aarddagen) na de vaststelling dat Mars ooit gunstig was voor microbieel leven.

6 augustus, Curiosity vierde zijn 2de verjaardag op Mars sinds de landing in 2012.

In september 2014 bereikte Curiosity de voet van Mount Sharp, na een lange reis van 6,9 kilometer. Hier zal Curiosity meer leren over de geschiedenis van Mars. De rover begon zijn reis in Yellowknife Bay in Juli 2013.

11 september, NASA bevestigde dat Curiosity was aangekomen aan Mount Sharp na een lange reis. NASA had het ook over toekomstige plannen voor de rover.

19 oktober, Curiosity heeft de komeet C/2013 waargenomen vanop Mars.

16 december, NASA bevestigd een ongebruikelijke toename met daarna een afname van methaan in de atmosfeer van Mars. Bovendien werden er organische chemicaliën gevonden tijdens het boren in een rots. Op basis van studies van deuterium tot waterstof zijn wetenschappers tot het resultaat gekomen dat er veel water van Gale Crater reeds verdwenen was in de oude tijd voor het meerbed in de krater was gevormd.

Om slijtage te verminderen aan de wielen (zie foto) besliste het team achter MSL Curiosity om ruwer terrein zoveel mogelijk te vermijden. En dat werd in 2014 succesvol gedaan. Tijdens zijn reis naar Mount Sharp heeft de rover met succes de “Dino Gap” gekruist, een grote zandduin.

Gedurende het jaar 2014 deed Curiosity verschillende metingen van de atmosfeer van Mars. In december deelde NASA de resultaten mee. Zo deed de rover een ontdekking van een zogenaamde “tienvoudige spike”, deze werd gelokaliseerd in de hoeveelheid methaan in de atmosfeer. Verschillende metingen gedurende 20 maanden leverde als resultaat een toename in het aantal methaan in de atmosfeer. Zo was er een verhoging eind 2013 en begin 2014. Naast het observeren van de atmosfeer deed Curiosity ook nog aan bodemonderzoek. Verschillende malen gebruikte de rover zijn boor opzoek naar organische stoffen zoals chloorbenzeen.