Menu

Callisto (Jupiter)

25/04/2018 - Jupiter, Maan

Callisto is ontdekt in Januari 1610 door het duo Galileo Galilei en Simon Marius, net als de andere manen van Jupiter. Ook was het Simon Marius die de naam Callisto aan de maan gaf, genoemd naar de mythologische dochter van koning Lycaon van Arcadië. Callisto heeft de meeste inslagkraters van alle hemellichamen in ons zonnestelsel. De inslagkraters met de bijhorende concentrische ringen zijn zowat de enige zichtbare geologische structuren, grote vulkanen zijn niet aanwezig. Callisto beschikt over een ijsstructuur, in tegenstelling tot Io. Kraters en bergen worden simpelweg uitgewist door het bewegen van de ijskorst over de geologische tijd. Er zijn twee grote concentrische ringvormige inslagkraters waargenomen op Callisto: de Valhalla is de grootste met een felgekleurd gebied in het midden dat een diameter heeft van 600 kilometer en ringen die tot 3000 kilometer kunnen uitweiden. De tweede grootste inslagkrater is Asgard, met een diameter van 1600 kilometer. Een ander opvallend kenmerk is de Gipul Catena, een reeks inslagkraters die in een lange rechte lijn liggen over het oppervlak van Callisto. Deze zijn mogelijk ontstaan door een object dat door de getijdewerking van Jupiter is uiteengereten wanneer deze langs Jupiter vloog.

Callisto, maan van Jupiter.

De korst van Callisto wordt op een leeftijd van 4 miljard jaar geschat en is daarmee één van de oudste objecten die dateren uit de begintijd van ons zonnestelsel. De korst van Callisto, die zwaar getekend is door inslagkraters, ligt bovenop een ijslaag die ongeveer 200 kilometer dik is. Onder de korst bevindt zich een zoute oceaan welke meer dan tien kilometer dik is. Het bleek dat het magnetisch veld van Callisto varieert, stroomt op verschillende manieren in verschillende richtingen, reagerend op het achtergrondmagnetisme dat door Jupiter opgewekt wordt. Dit wijst erop dat er binnenin Callisto een laag geleidende vloeistof zich bevind. Onder de oceaan bevind zich een vreemd interieur dat zowel niet erg uniform is maar ook niet dramatisch varieert. Gegevens van de Galileo ruimtesonde geven aan de het interieur bestaat uit samengeperst ijs en rots, waarbij het percentage rots met de diepte toeneemt. Callisto heeft de laagste dichtheid van alle manen van Jupiter en bestaat uit 40% ijs en 60% rots/ijzer. De manen Titan en Triton zijn gelijkaardig in samenstelling. Callisto heet een zeer ijle atmosfeer van koolstofdioxide

In tegenstelling tot de buur met complexe terrein, Ganymedes, is er weinig bewijs dat platentektoniek aanwezig is. Callisto heeft grofweg gezien veel gelijkenissen met Ganymedes, maar heeft een veel eenvoudigere geologische geschiedenis. Callisto bevindt in een baan net buiten de stralingsgordel van Jupiter.