Menu

Venus als zusterplaneet

17/12/2017 - Venus

Venus wordt vaak de zusterplaneet van de Aarde genoemd. Niet omdat het onze buurplaneet is, ook omdat ze enkele gelijkenissen hebben. Zo is Venus bijna even groot als de Aarde, hebben ze een vergelijkbare oppervlakte, middellijn, inhoud en massa. Qua temperatuur verschillen de planeten serieus met elkaar. Door de hoge temperatuur is het zo goed als waarschijnlijk dat er geen leven mogelijk is op de planeet. Sovjet- en NASA-sondes brachten echter meer slecht nieuws. Zij brachten een kaart van de atmosfeer in beeld waaruit blijkt dat die meer dan 96% uit kooldioxide bestond.

 

eigen foto van Venus