Menu

Temperatuur op Venus

17/12/2017 - Venus

De hoge temperaturen op Venus zijn niet te verklaren aan de nabijheid van de zon, aangezien de hoogt gemeten temperatuur op Mercurius (die dichter tegen de zon staat) ongeveer 100 graden onder de gemiddelde temperatuur van Venus ligt. Elk planeet met een atmosfeer hebben een natuurlijk broeikaseffect, zo ook Venus. Daardoor wordt de planeet opgewarmd. Warmte- en lichtgolven van de zon dringen door de atmosfeer naar het oppervlakte waar zo worden geabsorbeerd of gereflecteerd. Gereflecteerde stralen kunnen echter niet zo gemakkelijk ontsnappen door de atmosfeer dan dat ze binnenkwamen. Dit komt puur door de grote hoeveelheid kooldioxide die aanwezig is in de atmosfeer en niet zo zeer door het dikke wolkendek. Zo heeft Venus een broeikaseffect dat sterker is dan op eender welke planeet.

 

Radarmap van Venus