Menu

Komeet C/2012 S1 (ISON)

01/05/2018 - Kometen

Komeet C/2012 S1, of kortweg ISON, is waarschijnlijk afkomstig van de Oortwolk. De komeet zal in november 2013 de zon naderen op een afstand van 1,8 miljoen kilometer. Daardoor zal de komeet ophelderen en zelfs overdag vanop Aarde zichtbaar zijn met het blote oog.

Komeet ISON (2013)

ISON werd officiëel op 21 september 2012 ontdekt door twee Russische astronomen. Zij deden de ontdekking met de International Scientific Optical Network telescoop, vandaar de naam ISON. Kort na de ontdekking werd vastgesteld de er al eerder foto’s waren gemaakt van ISON (in 2011 en januari 2012), maar toen werd de komeet niet herkend als een nieuw hemellichaam.

In november 2013 zal ISON de zon passeren op een afstand van 1,8 miljoen kilometer. De baan van de komeet is bijna parabolisch. In december 2013 zal de komeet dan langs onze planeet vliegen op een afstand van 64,2 miljoen kilometer. Vanaf november totdat de komeet onze planeet is gepasseerd, zou deze zichtbaar zijn met het blote oog aan onze hemel, als de helderheid niet afneemt.

Ten tijde van de ontdekking was de magnitude (of de helderheid) van de komeet ongeveer 18,8 en was daarmee te zwak om met het blote oog te zien. Men kon de komeet echter wel goed zien met een deftige amateur telescoop. Als de komeet zijn huidige baan blijft volgen, zal de helderheid toeneme naarmate hij de zon nadert, en later weer afnemen naarmate hij er vandaan beweegt. In september 2013 zal de komeet naar verwachting zichtbaar worden voor gewone telescopen en verrekijkers. In november zal de komeet zichtbaar worden voor het blote oog. Dit zal tot januari 2014 duren.

De helderheid van kometen is echter moeilijk te voorspellen. Zeker als de kometen zeer dicht de zon naderen, zoals ISON. Zo bleken de voorspellingen van kometen C/1999 S4 en Kohoutek te optimistisch. Als ISON echter niet uiteenvalt zou de voorspelling wel kunnen kloppen en is daarmee gelijk aan de waarneming van de grote komeet in 1680.

Op 30 Juli 2013 werd reeds bekend gemaakt dat de komeet mogelijk minder zichtbaar zal zijn dan eerst werd gedacht. Dit omdat de ijsdeeltjes in de staart die de zichtbaarheid veroorzaken al gesmolten zijn. Ook kan de oorzaak zijn dat de oppervlakte van de komeet gassen bevat waardoor de staart minder goed zichtbaar wordt.

ISON heeft het niet overleefd
Op 28 november 2013 passeerde de komeet ISON zijn dichtste punt langs de zon. In theorie moest hij daarna terugkeren en langs onze planeet vliegen. Dit was niet het geval. Komeet ISON overleefde de passage langs de zon niet. Komeet ISON is in stukken gebroken tijdens zijn passage om later weer opnieuw te verschijnen als een wolk van stof dat sinds dan in de duisternis verdwijnt. Op het moment blijkt er niets meer van ISON te bestaan. Hoewel ISON ons heeft verlaten, zijn herinnering zal altijd blijven bestaan als “de komeet van de eeuw”, of dit had hij althans moeten worden.

Er werd even gedacht dat ISON, of toch en deel ervan het toch overleefd heeft wanneer er een heldere stip verscheen in de ogen van de sondes SOHO en STEREO. Dit kan echter het gevolg zijn van orbitale dynamiek. Wanneer ISON de zon bereikte werd deze waarschijnlijk uitgestrekt als het ijzige object zijn perihelium bereikte, waarbij de interieure stukken gingen versnellen ten opzichte van diegene die achter liggen. Hierdoor kan de helderheid afnemen, om daarna opnieuw toe te nemen als de fragmenten aan de andere kant van de zon opnieuw samenklonteren.