Menu

Atmosfeer op Aarde

17/12/2017 - Aarde

De Aardatmosfeer bestaat uit 78% stikstof, 21% zuurstof en 1% argon en combinatie met waterstof, kooldioxide en andere edelgassen. Men denkt dat de huidige samenstelling de derde is sinds het bestaan van de Aarde. De eerste samenstelling zou voornamelijk uit waterstofgas in combinatie met helium bestaan hebben en moet al vroeg in de ruimte zijn ontsnapt toen de planeet nog gesmolten was. Toen het oppervlak was afgekoeld en zo de korst is ontstaan, ontstonden er vulkanen. De zwaartekracht zou die vulkanische gassen hebben vastgehouden en zo de tweede atmosfeer hebben gevormd. Die bestond dan vooral uit kooldioxide en waterdamp. Die waterdam zou dan uit de atmosfeer zijn geregend en zo de oceanen hebben gevormd. Hierin vormde koolstofverbindingen de voedingsbodem voor bacteriën en later ook planten die op hun buurt de kooldioxide omvormen tot zuurstof. Dat leidde dan tot de stikstofkringloop kon beginnen wat uiteindelijk resulteerde in stikstof in de atmosfeer. De atmosfeer bestaat uit meerdere lagen. Zo bevind zich vlak boven het aardoppervlak de troposfeer. Deze strekt zich uit tot 8 km boven de polen en 18 km boven de evenaar. Binnen deze laag wordt het weer gevormd. Dit verschilt van gebied tot gebied, van moment tot moment. Boven de troposfeer bevind zich de stratosfeer. Deze kan uitlopen tot 50 km boven het aardoppervlak en wordt verwarmd door ultraviolette straling die door ozon wordt opgenomen. De meeste ozon zit hoog in de stratosfeer; de welbekende ozonlaag. In de buitenste laag, de exosfeer, kunnen atmosferische gassen ontsnappen naar de ruimte. Deze laag reikt tot ver in de ruimte (zo’n 10.000 km boven aardoppervlak) en herbergt een vuilbak van satellieten.