Menu

Neutronenster (soort ster)

07/05/2018 - Sterren

Net zoals een Witte Dwerg het eindstadium is van een Rode Reus, is een Neutronenster het eindstadium van een ster waarvan de kernmassa voor de implosie tussen de 1,4 en 3 maal die van de zon bedraagt. Bij grote, zware sterren wordt de vrijgekomen energie die zich opstapelt tijdens de Rode Reus-stadium weggeblazen in de vorm van een supernova waarna de ster in een neutronenster eindigt. De straal van zo’n ster bedraagt ongeveer 10 kilometer.

Een neutronenster bestaat geheel uit neutronen, doordat tijdens het instorten van de sterkern de elektronen met de protonen versmelten. In feite wordt de gehele ster één gigantische atoomkern zonder protonen. Nog zwaardere sterren staat het levenseinde van een Zwart Gat te wachten. Lichtere sterren worden Witte Dwergen.