Menu

Oppervlakte van de Aarde

17/12/2017 - Aarde

Het oppervlak van de Aarde is continu in beweging. De aardkorst bestaat uit aardplaten of -schollen. Deze platen schuiven langsheen de mantel maar niet altijd tegelijkertijd in de zelfde richting. Ze kunnen van elkaar wegschuiven, naar elkaar toeschuiven, … Als twee platen tegen elkaar opbotsen wordt het land omhoog gedrukt en ontstaan er bergen. Zo is de Himalaya ontstaan wanneer India tegen het zuiden van Azië botste. Als die platen van elkaar wegschuiven komt er hete magma vrij en die vormt dan een nieuwe aardkorst. Dit fenomeen vindt vooral in het midden van de oceanen plaats. Europa, Afrika en het Amerikaanse continent bewegen langzaam van elkaar af. Door dit soort processen veranderd het uiterlijk van de Aarde in de loop van de tijd.