Menu

Planetaire nevels

07/05/2018 - Sterren

Een planetaire nevel is een uitdijende gasschil in de ruimte veroorzaakt door bepaalde sterren die aan het einde van hun leven zijn. De vorm lijkt op die van grote planeten wanneer ze door een kleine telescoop worden waargenomen, maar ze zijn verder niet gerelateerd aan planeten zoals die in ons zonnestelsel bestaan. Vergeleken met de levensduur van een ster van enkele miljarden jaren is de levensduur van een planetaire nevel klein, slechts enkele tienduizenden jaren.

De Eskimo nevel (NGC2392)

Een planetaire nevel is heel helder. Op een golflengte van 500,7 nanometer bevatten geïoniseerde zuurstofatomen die een min of meer groene gloed veroorzaken. Deze nevels ontstaan wanneer een ster tijdens zijn laatste levensfase (als een rode reus, zie Soorten) een veelkleurige gasnevel uitstoot door middel van sterke pulsaties en een sterke sterrenwind. Nevels kunnen heel helder zijn, zelfs dat we ze nog in een behoorlijk verre sterrenstelsels nog kunnen waarnemen. Planetaire nevels zijn heel belangrijk voor de chemische evolutie van ons Melkwegstelsel. Ze bevatten gas wat uitgestoten wordt door sterren en wat verrijkt is met zwaardere elementen zoals koolstof, zuurstof, stikstof en silicium.

Planetaire nevels ontstaan uit sterren met een massa van 0,5 tot 0,8 zonmassa’s. Zwaardere sterren eindigen hun leven in een supernova-explosie. De centrale ster van een planetaire nevel kan een oppervlaktetemperatuur hebben van 200.000 graden. Na enkele tienduizenden jaren koelt de ster langzaam af tot een witte dwerg.