Menu

Meteoorzwermen

13/05/2018 - Meteoren

Een kometenstaart bestaat voor een deel uit stof. Waneer een komeet door het heelal vliegt, laat hij een stoffige baan achter. Doorheen het hele heelal zijn er van die stoffige gebieden te vinden. Ook de baan van onze planeet gaat geregeld door zo’n kosmische stofveld. De kleine stofdeeltjes, vaak ter grootte van een speldenkop, vergloeien bij hun intrede in de aardatmosfeer. Omdat dit niet met één of twee deeltjes maar met vele honderden tegelijk gebeurd, spreken we van meteorenzwermen of meteoorregens. Dan zien we in korte tijd veel vallende sterren de hemel oplichten gedurende enkele seconden. Als we goed kijken, valt op dat deze meteoorregens steeds vanuit hetzelfde punt lijken te komen.

Een bekende meteorenzwerm zijn bijvoorbeeld de Perseïden, wat de Aarde elk jaar tussen 10 en 14 augustus doorkruist. De Perseïden komen van de komeet Swift-Tuttle. Omdat vele honderden vallende sterren per uur vanuit één punt in het sterrenbeeld Perseus lijken te stralen, worden deze de Perseïden genoemd. Andere bekende meteorenzwermen zijn de Orioniden in Oktober, de Leoniden in November en de Aquariden in Mei. Hun namen komen van de sterrenbeelden waar hun uitstralingspunt ligt: Orion, Leeuw en Waterman.