Menu

Inslag van een meteoor

13/05/2018 - Meteoren

Barringer krater

Hoewel ijzermeteorieten naar verhouding vaker worden gevonden dan steenmeteorieten, zijn ze zeldzamer. Tot 95% van alle gevonden meteorieten bestaan uit steen. Deze uitspraak is te verklaren doordat steenmeteorieten op de aardbodem onopvallend zijn en sneller verweren. De grootste meteoriet die tot nu toe is gevonden, is de Hobaleteoriet van ijzer in Namibië. Hij werd in 1920 ontdekt en weegt ongeveer 60 ton. Kraters die niet door meteorieten van die formaat zijn veroorzaakt, bewijzen dat er in het verleden duidelijk grotere steen- en ijzerbrokken moeten zijn ingeslagen. Bij een gewicht van 100 ton en meer wordt de vrijkomende energie zo groot dat stenen bij botsing compleet kunnen verdampen. Daardoor zijn in zulke kraters alleen sporen van interstellaire materie te vinden. Een duidelijk voorbeeld is de Barringermeteorietkrater bij Winslow in Arizona (USA). Deze krater is bijna een volmaakte cirkel, heeft een doorsnede van ongeveer 1,4 kilometer en een diepte van 170 meter. De meteoriet die deze krater veroorzaakte moet een omvang van misschien 50 meter hebben gehad en een gewicht van 150.000 ton.

Er zijn echter nog grotere inslagen geweest op onze planeet. 15 miljoen jaar geleden is een meteoriet ingeslagen die een krater achterliet met een doorsnede van 25 kilometer. 65 miljoen jaar geleden zou er nog een zwaardere inslag zijn geweest die tot het uitsterven van de dinosauriërs heeft geleid (zie Kometen).