Menu

Venus wordt afgeremd door eigen atmosfeer

22/06/2018 - Venus
Venus wordt afgeremd door eigen atmosfeer

Hoelang één dag op Venus ongeveer duurt kan niemand met zekerheid zeggen. Verschillende ruimtesondes hebben dat in het verleden proberen uit te zoeken, maar de resultaten zijn verschillend. Die resultaten liggen allemaal rond de 243 dagen, dus één Venusdag duurt “ongeveer” 243 aarddagen. Een nieuw onderzoek kan verklaren hoe dit komt.

Onderzoekers hebben ontdekt dat de rotatiesnelheid van de planeet veranderd onder invloed van de veel sneller roterende atmosfeer. Die atmosfeer komt dan in contact met het gebergte op het oppervlak van de planeet. Daardoor “remt” de planeet af. De theorie dat de atmosfeer invloed heeft op de rotatiesnelheid van de planeet ontstond na waarnemingen van de Japanse ruimtesonde Akatsuki. Deze sonde heeft waarnemingen gemaakt van een boogvormige wolkenformatie hoog in de atmosfeer die niet mee beweegt met de rest van van de wolken. Ze blijven eerder boven een bergachtig gebied hangen. Wetenschappers gingen ervan uit dat het om een atmosferische golf ging die boven ontstond boven bergen op het oppervlak.

Wetenschappers hebben die theorie getest aan de hand van simulaties. Daaruit blijkt dat de boogvormige wolkenformatie blijven hangen bij het ontstaan van atmosferische golven. Daardoor ontstaan er fluctuaties in de luchtdruk die op hun beurt de rotatiesnelheid van de planeet beïnvloed. Het effect hiervan is veelal klein; het gebeurt dat hierdoor de dagen op Venus met een paar minuten korter of langer worden. Het verklaart wel waarom de verschillende sondes niet op dezelfde resultaten komen.

De Japanse ruimtesonde Akatsuki werd in 2010 gelanceerd en moest datzelfde jaar in een baan rond Venus nestelen, maar dat mislukte. Hierdoor heeft de sonde vijf jaar lang rond de zon gedraaid. Eind 2015 werd een nieuwe poging ondernomen om de sonde alsnog in een baan rond Venus te krijgen, dit maal lukte het wel.