Menu

Seizoensvariatie van methaan in atmosfeer van Mars

11/07/2018 - Mars, MSL Curiosity
Seizoensvariatie van methaan in atmosfeer van Mars

NASA heeft bevestigd dat de Marsrover Curiosity een cyclische seizoensvariatie van atmosferisch methaan, evenals de aanwezigheid van kerogen en andere complexe organische verbindingen. De ontdekking gebeurde door een analyse te vergelijken van monsters van hetzelfde gesteende genomen van verschillende locatie’s. De beide monsters zijn ongeveer 3,5 miljard jaar oud. Tijdens de analyse kwamen een deel organische moleculen vrij: zwavelbevattende thiofenen, aromatische verbindingen zoals benzeen en tolueen en alifatische verbindingen zoals propaan en buteen. De concentratie van de organische verbindingen zijn ongeveer 100 keer hoger dan vorige metingen. Volgens wetenschappers is de aanwezigheid van zwavel de oorzaak hiervan. NASA verklaarde dat deze bevindingen geen bewijs zijn dat het leven op de planeet bestond, maar dat de organische verbindingen nodig om het microscopische leven te behouden aanwezig waren, en dat er mogelijk diepere bronnen van organische verbindingen op de planeet zijn.